ΣΠΥΡΟΣ ΚΛΟΥΔΑΣ

O Σπύρος Κλουδάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1975. Είναι νομικός σύμβουλος πολλών εταιρειών, συμμετέχοντας παράλληλα και στην διοίκηση κάποιων εξ αυτών. Εποπτεύει όλους τους κλάδους δικαίου του γραφείου, ασχολούμενος ο ίδιος με υποθέσεις κυρίως ποινικού και εμπορικού δικαίου. Έχει έντονη κοινωνική δράση, συμμετέχοντας στην διοίκηση και τις δράσεις της Μ.Κ.Ο. «Γιατροί του Κόσμου», έχοντας υπερασπισθεί αφιλοκερδώς πληθώρα υποθέσεων κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου.  Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΜΑΓΔΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

Η Μάγδα Καρανικόλα γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1975. Εργάσθηκε στη Νομική Υπηρεσία της εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» επί σειρά ετών ως προϊσταμένη των εργατικών υποθέσεων και του τμήματος δικών. Ασχολείται κυρίως με αστικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις. Μιλάει Αγγλικά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΟΥΔΑΣ

Ο Γιώργος Κλουδάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχοντας εκπονήσει διπλωματική εργασία με θέμα: «Η ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφορικών – Insider Trading». Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Business studies for law practitioners» από το Athens Laboratory of Business Administration («ALBA»). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Μάρτιο του 2001 και μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων». Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου, εποπτεύοντας τις υποθέσεις του κλάδου φαρμακείων και φαρμακευτικών επιχειρήσεων του γραφείου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Η Ελένη Δασκαλάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Αποφοίτησε από το τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Τμήματος Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου PARIS X – NANTERRE (DEA Droit Social et Syndical). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Ιούνιο του 2006. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αθηνά Λουκοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2013. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις εμπορικού δικαίου και φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

ΝΑΝΤΙΑ ΤΣΩΝΟΥ

Η Νάντια Τσώνου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Δεκέμβριο του 2015. Ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, εμπορικού και αστικού δικαίου. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ

Η Καλλιόπη Ανδρέογλου γεννήθηκε στην Καβάλα το 1995. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχοντας εκπονήσει διπλωματική εργασία με θέμα: «Η ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον τομέα της δημόσιας υγείας». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εμπορικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο (Université) Paris 13. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Δεκέμβριο του 2019 Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων υπήρξε ενεργό μέλος της ELSA (Eυρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Νομικής) και συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες νομικού ενδιαφέροντος. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.