Η Εταιρεία Δικηγόρων ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, με έδρα την Αθήνα, (οδός Σίνα αριθμός 30) ιδρύθηκε το 1975 από τον Σπύρο Κλουδά, Δικηγόρο Αθηνών. Στελεχωμένο με εξειδικευμένους συνεργάτες και πλαισιωμένο από συνεργαζόμενους εξωτερικούς συμβούλους – δικηγόρους, προσφέρει σε Έλληνες και αλλοδαπούς πελάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών σχεδόν σε όλους τους τομείς του δικαίου.

Συνεργαζόμαστε, είτε σε σταθερή βάση, είτε κατά περίπτωση, με δικηγορικά γραφεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στο Εξωτερικό, καθώς και με ορκωτούς ελεγκτές, φοροτεχνικούς, χρηματιστηριακούς και διαφόρων άλλων ειδικοτήτων συμβούλους.

Στο χειρισμό των υποθέσεων χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία (internet, βάσεις δεδομένων, δικτυακή διασύνδεση με βάσεις νομικών πληροφοριών), ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες και προσδοκίες των πελατών μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η εσωτερική οργάνωση του Γραφείου, σύμφωνη με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου, επιτρέπει την ταχύτατη και αποτελεσματική διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης στην Ελλάδα ή & στο εξωτερικό.

Η πολιτική της Εταιρείας ΚΛΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στο χώρο της ποιότητας, εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, ως προς τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.