Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και τη διεύρυνση των υποχρεωτικών αργιών

Η Εταιρεία Δικηγόρων Κλουδάς & Συνεργάτες, σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή κ. Σ. Βλαχόπουλου, ανέλαβε τη σύνταξη και υποβολή αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των πράξεων αιφνίδιας τροποποίησης του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων αλλά και της διεύρυνσης του αριθμού των υποχρεωτικών αργιών.